Title H1

1
יח"ד בתכנון ובביצוע
1
פרויקטים בפריסה ארצית
1
מ"ר מסחר ולוגיסטיקה

הפרויקטים שלנו

אנשיםיזמותבניה

קבוצת תצפית הינה סיירת נדל"ן הפעילה לאורכה ולרוחבה של הארץ, בעולמות של ייזום וניהול פרויקטים למגורים, התחדשות עירונית מסחר ולוגיסטיקה. ה- DNA של תצפית וסימן ההיכר שלה בשוק הישראלי- מקצועיות גבוהה, מציאת פתרונות יצירתיים, ונתינה עם כל הלב ונשמה.

תצפית

בפריסה ארצית

תצפית נדל"ן בפריסה רחבה לאורכה ולרוחבה של הארץ

פרויקטים למגורים
התחדשות עירונית
מסחר ומשרדים
לוגיסטיקה
פרויקטים מיוחדים
מפת-מיקומים פרויקטים
דילוג לתוכן