יתרונות ההשקעה בתצפית

  • הזדמנות להרוויח תשואות גבוהות גם בהשקעה נמוכה
  • בעלי החברה מקבלים את הרווח אחרי שהמשקיעים קיבלו את הרווח, כלומר, תצפית מרוויחה רק אם המשקיעים מרוויחים, כך שקיימת זהות אינטרסים בין בעלי החברה לציבור החוסכים והמשקיעים
  • השקעה ישירה עם היזם ולא באמצעות מתווך
  • שקיפות מלאה לאורך כל חיי ההשקעה - המשקיעים מקבלים דו"חות רבעוניים
  • ליווי ופיקוח של משרד עו"ד ומשרד רו"ח