השקעה חדשה

השקעה בפרויקט ייזום בניין מסחר ומגורים
בפריים לוקיישן בקריית חיים, חיפה

מסלול תשואה:
תשואה קבועה וידועה מראש וקדימות בחלוקת הרווח
מסלול שותף:
פוטנציאל תשואה גבוהה וקדימות בחלוקת הרווח על פני תצפית
סכום השקעה מינימלי: 100,000 ₪
משך ההשקעה: כ- 36 חודשים