איך זה עובד?

hw-icon-1

תצפית בוחנת בקפידה עסקאות, תוך שימוש במומחים מנוסים ועריכת בחינות נאותות מקיפות ע"מ להעריך את רמת הסיכון והסיכוי בהשקעה

לאחר בחירת ההשקעה הכדאית ביותר, תצפית פונה לחוסכים ומשקיעים ומציגה אותה בפניהם.

במידה ומשקיע בוחר להצטרף, הוא מגדיר את סכום ההשקעה (סכום השקעה מינימלי עומד על 100,000 ₪) ההון שגויס מועבר למיזם.

לאחר השלמת הפרויקט, הרווח מחולק למשקיעים (ע"פ חלקם היחסי). תצפית מרוויחה רק כשהמשקיעים מרוויחים, משום שהיא מקבלת את הרווח רק לאחר שהמשקיעים קיבלו את הרווח שלהם בפרויקט